Uutiset

9.8.2020Karhun metsästys 2020!Lue lisää »25.7.2020SähköpostiosoitteetLue lisää »25.7.2020Talvikokous pöytäkirjaLue lisää »

Uusimmat kuvat

Talvikokous pöytäkirja

25.07.2020

KAE:n talvikokous Kyläkeskus 04.07.20

 1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.20

 1. Kokousvirkailijoiden valinta

  puh joht Terhi Nurmi

  sihteeri Jari Eskelinen

  pöytäkirjantark/ääntenlaskijat Matti Heiskanen, Seppo Niskanen

 1. Kokouksen laillisuus

  Ilmoitus Iisalmen sanomissa 25.06.2020. Kokous laillisesti kokoonkutsuttu.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

  Työjärjestys hyväksyttiin.

 1. Seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnatarkastajan lausunto vuodelta 2019 sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Toimitakertomus hyväksyttiin. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilivelvollisille.

 1. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

  Seuran puheenjohtajaksi valittiin Terhi Nurmi

 1. Seuran sihteerin valinta vuodelle 2020

Seuran sihteeriksi valittiin Jari Eskelinen

 1. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

  Erovuoroiset Antte Röntynen, Osmo Rönkkö, jatkavat

 1. Toiminnantarkajan ja varamiehen valinta

Seppo Niskanen, Matti Heiskanen varalla

 1. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

Suunnitelma vahvistettiin

 1. Liittymis ja jäsenmaksujen määrääminen sekä kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu ja kertakaikkisesta kannatajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja ketakaikkisesta kannatajajäsenmaksusta päättäminen

Pidetään entisenä. Jäsenmaksu 50 €, liittymismaksu 150 €

 1. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Tulo ja menoarvio vahvistettiin

 1. Piirikokousedustajien valinta esitykset Pohjois-Savon piirille ja Sonkajärven RHY:lle

Seppo Niskanen, Jari Eskelinen, esityksiä ei ole,

 1. Vuoden erämiehen valinta

Vuoden erämies Jari Luostarinen

 1. Jaostojen kokoonpano

Entisellään

 1. Muut asiat

Polttopuita ostetaan Kenturalle

 1. Kokouksen päättäminen

  Kello 13.40

Matti Heiskanen Seppo Niskanen

Pöytäkirjan tarkastajat

09.08.2020Karhun metsästys 2020!
25.07.2020Sähköpostiosoitteet
25.07.2020Talvikokous pöytäkirja
25.07.2020Kesäkokouksen pöytäkirja
04.07.2020Yhdistetty tavi-ja kesäkokous
21.03.2020TALVIKOKOUS
16.03.2020KaE ry:n kokoukset peruttu!
30.08.2019Hanhilammella tapahtuu
22.08.2019Pienriista-alueet
18.08.2019Karhunmetsästysohje 2019

Siirry arkistoon »